Om oss 

Magnus Robrandt

Godkänd revisor och auktoriserad redovisningskonsult

Medlem i FAR

Med mångårig erfarenhet av revision och rådgivning till ägarleddaföretag